Công Ty Cổ Phần Viglacera Đông Triều

Live Casino online-Làm Casino online

Tên SP:Ngói bia A2
Mã SP:NBA2
Kích thước:KT(150x150x11)
Giá:1309 VNĐ
Live Casino online-Làm Casino online

Ngói bia A2

Giá : Liên hệ

Tên SP:Ngói bia A2
Mã SP:NBA2
Kích thước:KT(150x150x11)
Giá:1309 VNĐ
Live Casino online-Làm Casino online
Tên SP:Ngoái nóc tiểu 5 V/m A2
Mã SP:NNTA2
Kích thước:KT(1x1x1)
Giá:2310 VNĐ
Live Casino online-Làm Casino online

Ngói nóc tiểu 5 V/m A2

Giá : Liên hệ

Tên SP:Ngoái nóc tiểu 5 V/m A2
Mã SP:NNTA2
Kích thước:KT(1x1x1)
Giá:2310 VNĐ
Live Casino online-Làm Casino online
Tên SP:Ngói nóc 3 V/m A2
Mã SP:NN3A1
Kích thước:KT(1x1x1)
Giá:14300 VNĐ
Live Casino online-Làm Casino online

Ngói nóc 3 V/m A2

Giá : Liên hệ

Tên SP:Ngói nóc 3 V/m A2
Mã SP:NN3A1
Kích thước:KT(1x1x1)
Giá:14300 VNĐ
Live Casino online-Làm Casino online
Tên SP:Ngói lợp 22 V/m2 A1 Hồng
Mã SP:NL22A1H
Kích thước:KT(340x205x11)
Giá:0 VNĐ

 

Live Casino online-Làm Casino online

Ngói lợp 22 V/m2 A1 Hồng

Giá : Liên hệ

Tên SP:Ngói lợp 22 V/m2 A1 Hồng
Mã SP:NL22A1H
Kích thước:KT(340x205x11)
Giá:0 VNĐ

 

Live Casino online-Làm Casino online
Tên SP:Ngói hài kép A1
Mã SP:NHKA1
Kích thước:KT(1x1x1)
Giá:1980 VNĐ

 

Live Casino online-Làm Casino online

Ngói hài kép A1

Giá : Liên hệ

Tên SP:Ngói hài kép A1
Mã SP:NHKA1
Kích thước:KT(1x1x1)
Giá:1980 VNĐ

 

Live Casino online-Làm Casino online
Tên SP:Nem tách 250 loại C
Mã SP:NT250C
Kích thước:KT(250x250x20)
Giá:10000 VNĐ

 

Live Casino online-Làm Casino online

Nem tách 250 loại C

Giá : Liên hệ

Tên SP:Nem tách 250 loại C
Mã SP:NT250C
Kích thước:KT(250x250x20)
Giá:10000 VNĐ

 

Live Casino online-Làm Casino online
Tên SP:Nem tách A2 Hồng (Không đóng đai)
Mã SP:NTA2HKDD
Kích thước:KT(250x250x20)
Giá:20000 VNĐ

 

Live Casino online-Làm Casino online

Nem tách A2 Hồng ( Không đóng đai)

Giá : Liên hệ

Tên SP:Nem tách A2 Hồng (Không đóng đai)
Mã SP:NTA2HKDD
Kích thước:KT(250x250x20)
Giá:20000 VNĐ

 

Live Casino online-Làm Casino online
Tên SP:Nem tách A2 Hồng (Đóng đai)
Mã SP:NTA2H
Kích thước:KT(250x250x20)
Giá:20000 VNĐ

 

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online Nem tách A2 Hồng (Đóng đai)

Giá : Liên hệ

Tên SP:Nem tách A2 Hồng (Đóng đai)
Mã SP:NTA2H
Kích thước:KT(250x250x20)
Giá:20000 VNĐ

 

Live Casino online-Làm Casino online
Tên SP:Nem tách A2 Thẫm (Không đóng đai)
Mã SP:NTA2TKDD
Kích thước:KT(250x250x20)
Giá:10000 VNĐ

 

Live Casino online-Làm Casino online

Nem tách A2 Thẫm (Không đóng đai)

Giá : Liên hệ

Tên SP:Nem tách A2 Thẫm (Không đóng đai)
Mã SP:NTA2TKDD
Kích thước:KT(250x250x20)
Giá:10000 VNĐ

 

Live Casino online-Làm Casino online
Tên SP:Ngói bia A1
Mã SP:NBA1
Kích thước:KT(150x150x11)
Giá:1419 VNĐ

 

Live Casino online-Làm Casino online

Ngói bia A1

Giá : Liên hệ

Tên SP:Ngói bia A1
Mã SP:NBA1
Kích thước:KT(150x150x11)
Giá:1419 VNĐ

 

Live Casino online-Làm Casino online

Dòng gạch lá nem được sản xuất bằng đất sét trên dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay. Gạch có đặc tính bền, không nứt vỡ, chịu lực tốt, tránh được các tình trạng rêu mốc hay phai màu.

Live Casino online-Làm Casino online

Gạch nem tách A2 Thẫm (Đóng đai)

Giá : Liên hệ

Dòng gạch lá nem được sản xuất bằng đất sét trên dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay. Gạch có đặc tính bền, không nứt vỡ, chịu lực tốt, tránh được các tình trạng rêu mốc hay phai màu.

Live Casino online-Làm Casino online
Live Casino online-Làm Casino online