Báo cáo quản trị bán niên 2015

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Báo cáo quản trị bán niên 2015

19:56 - 15/07/2020

DTC Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015

Live Casino online-Làm Casino online

Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 đến quý cổ đông, các nhà đầu tư được biết. Nội dung báo cáo quý vị vui lòng xem tại file đính kèm:

Quản trị (Web).doc

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online