Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2016

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2016

20:49 - 15/07/2020

Live Casino online-Làm Casino online

Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều công bố Báo cáo tài chính bán niên 2016 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

DTC công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ 2016 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 đã được xoát sẻt
Chi tiết vui lòng xem tại đây: static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html
Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online