Bầu Trưởng ban kiểm soát của DTC

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Bầu Trưởng ban kiểm soát của DTC

21:58 - 15/07/2020

Live Casino online-Làm Casino online

Ngày 20/03/2017 Ban kiểm soát công ty cổ phần Viglacera Đông Triều họp thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và bầu Trưởng ban kiểm soát mới, nội dung cụ thể quý vị xem tại đây: static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html
Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online