Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

21:06 - 15/07/2020

Live Casino online-Làm Casino online

Giao dịch cổ phiếu của Ủy viên Hội đông quản trị

Ông Vương Văn Sáng - Ủy viên Hội đồng quản trị đã bán 1.000 CP
Tỷ lệ sở hữu hiện tại: 0.25%
Chi tiết: static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online