Công bố thông tin về cổ đông lớn

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Công bố thông tin về cổ đông lớn

21:10 - 15/07/2020

Live Casino online-Làm Casino online

Ông Vũ Đức Tỵ trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

Ngày 09/12/2016 ông Vũ Đức Tỵ đã trở thành cổ đông lớn - người sở hữu từ 5% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết - của công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều. Thông tin chi tiết quý vị vui lòng xem tại file đính kèm : static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online