Công bố thông tin về cổ đông lớn

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Công bố thông tin về cổ đông lớn

21:14 - 15/07/2020

Ông Đào Bá Dong trở thành cổ đông lớn của DTC

Live Casino online-Làm Casino online

Ông Đào Bá Dong đã mua 899.302 cổ phiếu Công ty CP Viglacera Đông Triều, chính thức trở thành cổ đông lớn của công ty với tỷ lệ sở hữu đạt: 22,485% tổng số cổ phiếu DTC đang lưu hành. Chi tiết báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Quý vị xem tại đây: static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html
Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online