Công bố thông tin về cổ đông lớn

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Công bố thông tin về cổ đông lớn

21:17 - 15/07/2020

Ông Nguyễn Xuân Sơn trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

Live Casino online-Làm Casino online

Ông Nguyễn Xuân Sơn trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, ông Nguyễn Xuân Sơn đã mua 897.000 cổ phiếu DTC chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều. Tỷ lệ cổ phiếu ông Sơn nắm giữ sau giao dịch là: 22,425% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Chi tiết quý vị xem tại:

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online