Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều công bố BCTC bán niên đã soát xét năm 2019.

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều công bố BCTC bán niên đã soát xét năm 2019.

20:15 - 08/07/2020

Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều công bố BCTC bán niên đã soát xét năm 2019.

Live Casino online-Làm Casino online

Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều công bố BCTC bán niên đã soát xét năm 2019. Quý vị quan tâm xem chi tiết tại đây:
    Báo cáo ban giám đốc : static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html
    Ý kiếm của kiểm toán : Live Casino online-Làm Casino onlinestatic/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html
    Bảng cân đối kế toán : static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html
    Báo cáo KQSXKD       : static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html
    Báo cáo lưu chuyển tiền tệ : static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html
    Thuyết minh BCTC : static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html
Xin trân trọng cảm ơn!

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online