Công ty cổ phần Viglacera Dông Triều xin trân trọng công bố Giấy phép đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11.

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Công ty cổ phần Viglacera Dông Triều xin trân trọng công bố Giấy phép đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11.

22:28 - 15/07/2020

Live Casino online-Làm Casino online

Công ty cổ phần Viglacera Dông Triều xin trân trọng công bố Giấy phép đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 như sau:
      1. Thay đổi vốn điều lệ của Công ty lên : 100.000.000.000 đồng
      2. Thay đổi tổng số cổ phần của Công ty lên : 10.000.000

Công ty cổ phần Viglacera Dông Triều xin trân trọng công bố Giấy phép đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11. Mọi quý vị quan tâm xem chi tiết tại đây. Xin trân trọng cảm ơn!
   Công văn công bố + Giấy phép đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 : static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online