Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

21:25 - 15/07/2020

Live Casino online-Làm Casino online

Ngày 30/03/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty CP Viglacera Đông Triều đã được tổ chức long trọng tại phòng họp Công ty, DTC công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản họp tại đây: Live Casino online-Làm Casino onlineNghị quyết DTC ngαy 30.3.2016.doc
Biên bản họp : Biên bản họp công ty DTC ngαy 30.3.2016.doc
Các báo cáo đính kèm ;
1. Báo cáo Hội đồng quản trị: Bao cao HDQT 2016.doc
2. Báo cáo Ban kiểm soát: BC_ban_kiem_soat_2015 Đông Triều .doc
3. Báo cáo Ban giám đốc : Bao cao cua Ban Giam doc tai DHDCD 2016.docx

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Nghị quyết HĐQT V/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Hồng Quang theo đơn từ nhiệm cá nhân và bầu Ông Trần Duy Hưng - thành viên HĐQT Công ty làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online