DTC công bố BCTC Quý I năm 2019. Quý vị Quan tâm xem chi tiết tại đây.

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

DTC công bố BCTC Quý I năm 2019. Quý vị Quan tâm xem chi tiết tại đây.

19:30 - 08/07/2020

DTC công bố BCTC Quý I năm 2019. Quý vị Quan tâm xem chi tiết tại đây.

Live Casino online-Làm Casino online

DTC công bố BCTC Quý I năm 2019. Quý vị Quan tâm xem chi tiết tại đây:
     Bảng cân đối kế toán : static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html
     Báo cáo KQSXKD: static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html
     Báo cáo LCTT - PPGT: static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html
     Thuyết minh BCTC : static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html
     Giải trình lợi nhuận: static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html
Xin trân trọng cảm ơn!

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online