DTC công bố BCTC Quý II năm 2022

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

DTC công bố BCTC Quý II năm 2022

07:55 - 15/07/2022

DTC công bố BCTC Quý II năm 2022, quý vị quan tấm xem chi tiết tại đây;

Báo cáo tài chính Quý II năm 2022:Live Casino online-Làm Casino onlinestatic/file/bctc-quy-ii-ky.pdf

Giải trình lợi nhuận:static/file/gtln.pdf

Xin trân trọng cảm ơn!

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.
DTC công bố Nghị quyết HĐQT V/v tạm dừng sản xuất tại Nhà máy Đầm Hà trực thuộc Công ty, bắt đầu từ tháng 05/2022.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online