DTC công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

DTC công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

21:48 - 08/07/2020

DTC công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Live Casino online-Làm Casino online

Sáng ngày 09/03/2020, Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đã tổ chức thành công họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. DTC công bố  Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Quý vị quan tâm xem chi tiết tại đây.
   Biên bản họp ĐHĐCĐ: static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html
   Nghị quyết họp ĐHĐCĐ : static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html
Xin trân trọng cảm ơn!
Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Nghị quyết HĐQT V/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Hồng Quang theo đơn từ nhiệm cá nhân và bầu Ông Trần Duy Hưng - thành viên HĐQT Công ty làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online