DTC công bố NQHĐQT kỳ họp ngày 04/05/2021.

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

DTC công bố NQHĐQT kỳ họp ngày 04/05/2021.

15:23 - 05/05/2021

Live Casino online-Làm Casino online

DTC công bố NQHĐQT kỳ họp ngày 04/05/2021 có nội dung như sau;

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chuyển sàn giao dịch và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (chuyển từ sàn UPCoM sang sàn HNX) cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): Ngày 20/05/2021

Điều 2: Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện niêm yết cổ phiếu, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Quý vị xem chi tiết tại đây:  static/file/nqh-qt1.pdf

Xin trân trọng cảm ơn!

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online