DTC công bố Thông báo và quyết định của SGDCK Hà Nội về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu Công ty CP Viglacera Đông Triều

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

DTC công bố Thông báo và quyết định của SGDCK Hà Nội về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu Công ty CP Viglacera Đông Triều

16:29 - 27/10/2021

DTC công bố Thông báo và quyết định của SGDCK Hà Nội về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu Công ty CP Viglacera Đông Triều

Live Casino online-Làm Casino online

DTC công bố Thông báo và quyết định của SGDCK Hà Nội về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu Công ty CP Viglacera Đông Triều.

Ngày hủy đăng ký giao dịch: 29/10/2021

Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 28/10/2021

Lý do hủy đăng ký giao dịch: Công ty CP Viglacera Đông Triều được chấp thuận niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội, thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 137 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Quý vị quan tâm xem chi tiết tại đây;

Quyết định SGDCKHN:  static/file/quy-t-nh-ky.pdf

Thông báo của SGDCKHN: static/file/thong-bao-ky.pdf

Xin trân trọng cảm ơn!

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online