DTC Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

DTC Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

22:25 - 15/07/2020

Live Casino online-Làm Casino online

DTC công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết từ 4.000.000 cổ phần lên 10.000.000 cổ phần.

Quý vị có thể xem chi tiết tại đây.
       Công văn công bố: static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html
Xin trân trọng cảm ơn!

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online