DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân

14:03 - 29/07/2022

DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân

Live Casino online-Làm Casino online

DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân. Quý vị quan tâm xem chi tiết tại đây;

Nghị quyết HĐQT:static/file/ngh-quyets-h-qt-mi-n-nhi-m-nguy-n-c-s-n-ky.pdf

Đơn từ nhiệm Ông Nguyễn Đức Sơn: static/file/n-t-nhi-m-nguy-n-c-s-n-ky.pdf

Xin trân trọng cảm ơn!

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.
DTC công bố Nghị quyết HĐQT V/v tạm dừng sản xuất tại Nhà máy Đầm Hà trực thuộc Công ty, bắt đầu từ tháng 05/2022.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online