DTC Thông báo nộp tiền mua cổ phần phát hành riêng lẻ

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

DTC Thông báo nộp tiền mua cổ phần phát hành riêng lẻ

22:17 - 15/07/2020

Live Casino online-Làm Casino online

DTC thông báo nộp tiền mua cổ phần phát hành riêng lẻ. Kính mong các nhà đầu tư xem thông tin tại đây. Xin trân trọng cảm ơn!
Thông báo nộp tiền mua cổ phần :static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html
Danh sách nhà đầu tư:static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html
Công văn của UBCKNN : static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online