DTC xin công bố Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc chốt ngày thực hiện quyền nhận cổ tức của DTC

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

DTC xin công bố Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc chốt ngày thực hiện quyền nhận cổ tức của DTC

08:20 - 30/07/2021

DTC xin công bố Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc chốt ngày thực hiện quyền nhận cổ tức của DTC

Live Casino online-Làm Casino online

DTC xin công bố Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc chốt ngày cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức của cổ đông DTC. Quý Vị quan tấm xem chi tiết tại đây;

Thông báo VSD:  static/file/tb.pdf

Xin trân trọng cảm ơn!

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online