Gạch nem tách 250

Live Casino online-Làm Casino online

Tên SP:Nem tách 250 loại C
Mã SP:NT250C
Kích thước:KT(250x250x20)
Giá:10000 VNĐ

 

Live Casino online-Làm Casino online

Nem tách 250 loại C

Giá : Liên hệ

Tên SP:Nem tách 250 loại C
Mã SP:NT250C
Kích thước:KT(250x250x20)
Giá:10000 VNĐ

 

Live Casino online-Làm Casino online
Tên SP:Nem tách A2 Hồng (Không đóng đai)
Mã SP:NTA2HKDD
Kích thước:KT(250x250x20)
Giá:20000 VNĐ

 

Live Casino online-Làm Casino online

Nem tách A2 Hồng ( Không đóng đai)

Giá : Liên hệ

Tên SP:Nem tách A2 Hồng (Không đóng đai)
Mã SP:NTA2HKDD
Kích thước:KT(250x250x20)
Giá:20000 VNĐ

 

Live Casino online-Làm Casino online
Tên SP:Nem tách A2 Hồng (Đóng đai)
Mã SP:NTA2H
Kích thước:KT(250x250x20)
Giá:20000 VNĐ

 

Live Casino online-Làm Casino online

Nem tách A2 Hồng (Đóng đai)

Giá : Liên hệ

Tên SP:Nem tách A2 Hồng (Đóng đai)
Mã SP:NTA2H
Kích thước:KT(250x250x20)
Giá:20000 VNĐ

 

Live Casino online-Làm Casino online
Tên SP:Nem tách A2 Thẫm (Không đóng đai)
Mã SP:NTA2TKDD
Kích thước:KT(250x250x20)
Giá:10000 VNĐ

 

Live Casino online-Làm Casino online

Nem tách A2 Thẫm (Không đóng đai)

Giá : Liên hệ

Tên SP:Nem tách A2 Thẫm (Không đóng đai)
Mã SP:NTA2TKDD
Kích thước:KT(250x250x20)
Giá:10000 VNĐ

 

Live Casino online-Làm Casino online

Dòng gạch lá nem được sản xuất bằng đất sét trên dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay. Gạch có đặc tính bền, không nứt vỡ, chịu lực tốt, tránh được các tình trạng rêu mốc hay phai màu.

Live Casino online-Làm Casino online

Gạch nem tách A2 Thẫm (Đóng đai)

Giá : Liên hệ

Dòng gạch lá nem được sản xuất bằng đất sét trên dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay. Gạch có đặc tính bền, không nứt vỡ, chịu lực tốt, tránh được các tình trạng rêu mốc hay phai màu.

Live Casino online-Làm Casino online
Live Casino online-Làm Casino online