Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

19:25 - 15/07/2020

Live Casino online-Làm Casino online

Ngày 17 tháng 4 năm 2015 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 để thông qua các chương trình nghị sự...

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều các cổ đông đã thông qua các nội dung quan trong về kết quả thực hiện SXKD năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015. Mời quý cổ đông xem chi tiết nội dung biên bản và Nghị quyết đại hội tại đây :
1/ Biên bản đại hội : Biên bản ĐHĐCĐ công ty DTC ngày 17.4.2015.doc
2/ Nghị quyết Đại hội : Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty DTC ngày 17.4.2015.doc

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online