Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

21:42 - 15/07/2020

Live Casino online-Làm Casino online

Phiên họp thứ 1 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều ngày 06 tháng 02 năm 2017.

Ngày 06 tháng 02 năm 2017 Hội đồng quản trị công ty cổ phần Viglacera Đông Triều họp phiên đầu tiên của năm 2017, thông qua những nội dung quan trọng.
- Thông qua báo cáo KQSXKD năm 2016
- Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2017
- Kế hoạch, nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Chi tiết quý vị vui lòng xem tại file đính kèm sau: static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online