Nghị quyết kỳ họp thứ 1 tháng 08 năm 2017

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Nghị quyết kỳ họp thứ 1 tháng 08 năm 2017

22:21 - 15/07/2020

Live Casino online-Làm Casino online

Nghị quyết kỳ họp thứ 1 tháng 08 năm 2017 thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ.
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty.
- Ủy quyền cho giám đốc điều hành Công ty hoàn thành các thủ tục cần thiết để hoàn thành đợt phát hành trên.

Xem chi tiết Nghị quyết kỳ họp thứ 1 tháng 08/2017 tại đây.
          Nghị quyết kỳ họp thứ 1 tháng 08 năm 2017: static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html
Xin trân trọng cảm ơn!

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online