PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ LẦN THỨ 17 NĂM 2015

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ LẦN THỨ 17 NĂM 2015

17:33 - 15/07/2020

Thực hiện kếhoạch số 81/KH-ATLĐ ngày 9/2/2015 của Giám đốc công ty về việc tổ chức phátđộng hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháynổ năm 2015 với chủ đề “ Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ độngcác biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảovệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội “.

Live Casino online-Làm Casino online

Ngày 14 tháng3 năm 2015 , tại Nhà máy Đông Triều I , Hội đồng bảo hộ lao động công ty tổchức phát động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòngchống cháy nổ năm 2015 , Tới dự có các đồng chí Lãnh đạo công ty, ban chấp hànhcông đoàn cùng  người lao động tại Nhàmáy Đông Triều I và Nhà máy Đông triều 2.Hội nghị đãđược nghe báo cáo tống kết công tác bảo hộ lao động năm 2014, phương hướngnhiệm vụ năm 2015 và chính thức phát động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia lần thứ 17năm 2015 do đồng chí Nguyễn Quang Toản Chủ tịch Công đoàn, Phó chủ tịch Hộiđồng Bảo hộ lao động trình bày.Hội nghị đãtriển khai ký cam kết giữa các Nhà máy về công tác an toàn lao động phòng chốngcháy nổ năm 2015 và khen thưởng cho 9 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuấtsắc trong công tác bảo hộ lao động năm 2014 với số tiền 4,1 triệu đồng.Trước đóngày  11 và ngày 12 tháng 3 năm 2015 Hộiđồng bảo hộ lao động đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cho tuần lễ Quốc giavề an toàn vệ sinh lao động lần thứ 17 , năm 2015. Sau đây là một số hình ảnhđã thực hiện.{关键字}

 

 

{关键字}

 Công tác tuyên truyền , chuẩn bị phát động tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, PCCN lần thứ 17.{关键字}{关键字}{关键字}

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online