Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

18:06 - 10/07/2020

Các tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 sẽ được DTC cập nhật thường xuyên

Live Casino online-Làm Casino online

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
Các tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 sẽ được DTC cập nhật thường xuyên
Quý vị vui lòng tải tài liệu tại đây:

Chi tiết cụ thể thư mời, nội dung chương trình, giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền quý cổ đông vui lòng tải tại đây:

1/ Thư mời: static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html

2/ Chương trình: Chuong trinh ĐHĐCĐ nam 2017.doc

3/ Giấy xác nhận: static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html

4/ Phiếu biểu quyết: static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Nghị quyết HĐQT V/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Hồng Quang theo đơn từ nhiệm cá nhân và bầu Ông Trần Duy Hưng - thành viên HĐQT Công ty làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online