Thông báo chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Thông báo chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

10:52 - 09/07/2020

Thông báo chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

Live Casino online-Làm Casino online

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đôngthường niên năm 2016. Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm : Mau 07-THQ.doc
Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Nghị quyết HĐQT V/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Hồng Quang theo đơn từ nhiệm cá nhân và bầu Ông Trần Duy Hưng - thành viên HĐQT Công ty làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online