Thông báo Công ty kiểm toán đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Thông báo Công ty kiểm toán đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

20:29 - 15/07/2020

Live Casino online-Làm Casino online

DTC Thông báo Công ty Kiểm toán đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.
DTC Trân trọng thông báo!!!

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online