Thông báo của SGDHN Về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Thông báo của SGDHN Về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

08:10 - 11/11/2021

Thông báo của SGDHN Về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

Live Casino online-Làm Casino online

Thông báo của SGDHN Về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán: DTC
  • Mệnh giá: 10.000 đồng- cổ phiếu
  • Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 10.000.000 cổ phiếu
  • Giá trị chứng khoán đăng ký niêm yết: 100.000.000.000 đồng
  • Ngày giao dịch đầu tiên: 16/11/2021
  • Giá tham chiếu của ngày giao dịch đầu tiên: 11.300 đồng/cổ phiếu
  • Thông báo của SGDHN: static/file/tb-sgdhn.pdf
  • Xin trân trọng cảm ơn!
Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online